Moe poke paris
moe poke paris

Bu zamana kadar bir kaç defa yayn kesip sesli mesaj yaymlam olsalar bile bu say daha fazla olabilir, çünkü istasyon dinlemesi sürekli olarak yaplmamtr.
Menu items AND prices ARE subject TO change (SEE full disclaimer.
Istasyonda görevli insanlarn bulunup bulunmad kesin deildir.Bu ekilde dünürsek masum bir aratrma fesilitesinin serbestçe istismar edildii sonucuna varrz.Site internet, bagel corner 29 rue Linné 75005 paris Tél.Site internet BOB'S kitchen 74 rue des Gravilliers 75003 paris Tél : Site internet BON appetit 20 rue des Capucines 75002 paris Tel : bonne journÉE Place Louis Armand 75012 paris Tél : Site internet bowling DE montelimar 132 route de Châteauneuf 26200 montelimar Tél.Ksaca varsaymlar birbiriyle çelimekte ve ortaya kesin bir inann çkmasna engel olmaktadr.Bagel bagels 4 rue Monsieur le Prince 75006 paris.Bu baka bir yaynn frekansa karmasndan dolay ortaya çkm olabilir.
Site internet, bEN barnabe, agropole BP agen cedex.
Site internet, aRUM cafe 23 rue Saint Antoine.
View Cotton Exchange Cafe's Menu Below 100 W Elm St, Hillsboro, TX 76645.Bu durumun teknik olana ahsmca tahmin edilememekle beraber, istasyonun gizemli halinin daha ilgi çekici olduu da, ayrca belirtilmelidir.Site internet, bEST bagels 1 place Tobie Robatel 69001 lyon.Kimi kaynaklar istasyonun resmi amacnn iyonosfer aratrmas olduunu belirtmektedir.Eer bu yayn bir dead man's switch ise neden sesli mesaj yaymlamaktadr?TO change menu pages USE arrows below.Bunun ve arka plan gürültüsünde konuan baz insanlarn duyulmasnn istasyonda görevli insanlar olduu tezini güçlendirdii dünülebilir.Hecelenen harflerin buzz tonu gibi yaklak 1 saniye, her harften sonra duraksamann da yaklak.5 saniye olmasndan, sesli mesajlarn yapay olarak üretildii anlalmaktadr.Istasyonun yaynnn sesli mesajlar, (yanllkla veya kasten) mikrofona veya frekansa karmalar eklinde kesilmesi ne yazk ki dead man's switch tezini tehdit etmektedir.Iddiaya göre geçenlerde su basknna urayan tesis.Baz durumlarda buzzer'n deitirildiine rastlanmtr.Yaymlanan sesli mesajlar lotto und toto incelendiinde bunlarn genellikle istasyon çar kodu ile balayp, say dizileri ve heceleme alfabesi yle verilen bir kelimelik mesajlar ile bittii görülmektedir.
Sitemap